KUGLARZ - po stracie pajaca

Kuglarz (po stracie pajaca)

„KUGLARZ - po stracie pajaca”

Złamał wszystkie, obowiązujące go do tej pory, reguły, zasady, normy. Tak właśnie się się odwdzięczył ten pajac, któremu stworzono świat, wyznaczono rolę i zadania, jakie miał do wykonania. Nagle rzuca to wszystko, przekreśla, niszczy, pali za sobą wszystkie mosty. Zrywa wszystkie łączące go więzi, po to tylko, by już więcej do tego świata nie wrócić. Tymczasem w tym nowym świecie, do którego absolutnie nie jest przygotowany spotyka podobnych sobie pajaców. Tworzą koła, związki wzajemnie się adorujące, popierające, wiedzące tylko tyle,że razem tworzą siłę przebicia, niszczenia, narzucenia komuś własnej woli, poglądów, szantażu.

Kuglarz, ten twórca niejednej postaci, wie, że pozbawił pajaca takich cech, jak odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, godność osobista.

Lalka, która towarzyszyła pajacowi cały czas w napisanej dla nich bajce, wie, że traci rację bytu, tracąc życie staje się manekinem.
Czasami pajac wraca do bajki, ale to ju jest wtedy inna bajka.

Radom, dn. 15.12 2009

SPRZEDANE