Iskry

Iskry

Wydawnictwo Iskry swą nazwą nawiązuje do ukazującego się przed wojną, w latach 1923–1939, tygodnika „Iskry” oraz znanej serii książek „Biblioteka Iskier”. Jako wydawnictwo istnieje od 1952 roku, a od 1992 jest oficyną prywatną, której prezesem jest dr Wiesław Uchański.
Czytelnicy, którzy znają książki Iskier od wielu lat, dostrzegają zmiany zachodzące w profilu wydawniczym. Szczególnie w ostatnich latach punkt ciężkości przeniesiony został z literatury pięknej, w tym także dziecięcej i młodzieżowej, na szeroko rozumianą literaturę faktu: biografie, wspomnienia, dzienniki, eseje i opracowania historyczne, monografie oraz książki popularnonaukowe. W tym zakresie Wydawnictwo odnosi coraz większe sukcesy, czego wyrazem są zarówno opinie odbiorców, jak i liczne nagrody. Książki Iskier służą nie tylko intelektualnej rozrywce, ale starają się także zaspokoić potrzeby estetyczne Czytelników, dlatego Wydawnictwo, łącząc lata doświadczeń z nowatorskimi pomysłami, dąży do jak najwyższego poziomu edytorskiego swoich publikacji. O ich graficzny kształt dba artysta-plastyk Andrzej Barecki, a kolejne wyróżnienia w konkursach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejsze Książki Roku potwierdzają, że wysiłki te idą w dobrym kierunku.
Siedzibą Iskier jest dawne mieszkanie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Aby to upamiętnić, stworzony został Salon Boya, w którym przechowywane są pamiątki po słynnym tłumaczu, krytyku i pisarzu. Stał się on wizytówką firmy, a organizowane w nim spotkania cieszą się dużym powodzeniem.
Wydawniczy dorobek Iskier to ponad 6 tysięcy tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym już 170 milionów egzemplarzy.

Iskry

Partnerzy