Konkurs - Dracomagazyn

Dziś proponujemy konkurs hobbystyczny. Niedawno ukazał się nowy numer kwartalnika Dracomagazyn - czasopisma poświęconego herpetologii i terrarystyce w ogóle, a niecodziennym pupilom i ich opiekunom w szczególe. Nagrodą w konkursie jest roczna prenumerata tego magazynu.

Zasady konkursu są proste:


1.uczestnikiem musi być osoba pełnoletnia;
2.należy odpowiedzieć na przynajmniej trzy pytania;
3.odpowiedzi należy nadsyłać na adres kamil@przykominku.com z dopiskiem „Darco”;
4.w mailu proszę również umieścić imię i nazwisko, ale nie dane adresowe;
5.czas trwania konkursu 22.04 – 06.05 2010;
6.ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu dwóch dni od zakończenia konkursu;
7.zwycięzcą w konkursie zostanie 27 osoba, która udzieli poprawnych odpowiedzi;
8.jeden adres e-mail może nadesłać tylko jedno zgłoszenie;
9.fundatorem nagrody jest Dracomagazyn.

A oto pytania konkursowe:


1.Jak długo wydawany jest magazyn "Draco"?
2.Wymień trzy popularne gatunki egzotyczne hodowane legalnie w Polsce.
3.Wymień przynajmniej trzy konferencje, spotkania, "eventy" poświęcone tej samej tematyce, którą zajmuje się "Draco".
4.Czym różnią się w hodowli owczarki od poczwarki?
5.Podaj przynajmniej trzy cechy różniące pajęczaki i pajęczarki.

Zapraszamy do konkursu i życzymy powodzenia.