Polskie Kresy Literackie - Konkurs

Oj dawno... bardzo dawno nie było u nas konkursu. Dlatego niezmiernie się cieszymy, że udało nam się wreszcie coś zorganizować. Nagroda jest jak najbardziej związana z literaturą. Będzie nią najnowsza książka z wydawnictwa Bellona - Polskie Kresy Literackie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Polskie Kresy Literackie Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej to jeden z najciekawszych regionów Europy. Teren bogaty w zabytki, zbiory muzealne, piękne krajobrazy. Wiele z nich wpisało się w historię Polski i naszych sąsiadów. Znajomość zarówno dobrych, jak i złych kart wspólnej historii może pomóc we wzajemnym zrozumieniu i dążeniu do zgodnego współistnienia w przyszłości. Kresy to słowo, w którym zawiera się bezkres falujących równin, oddalenie od świata i wicher wiejący na dawnych stepach.

Mało znane są dziś Kuropaty, gdzie zginęło tyle tysięcy naszych rodaków. Co wiemy o Surkontach, Mokranach, Zadwórzu, Rowinach, Birżach? Kto pamięta historię powstań: nieświeskiego, iwienieckiego, dzieje Orląt Grodzieńskich? Ziemie te w ciągu wieków dały Polsce, Europie i światu wielu wspaniałych ludzi. Nie sposób wymienić wszystkich, wspomnijmy tych najbardziej znanych: Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszkę, Elizę Orzeszkową, Romualda Traugutta, Marię Rodziewiczównę, Tadeusza Reytana, Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza

Zasady konkursu są proste:


1.uczestnikiem musi być osoba pełnoletnia;
2.należy odpowiedzieć na przynajmniej dwa pytania;
3.odpowiedzi należy nadsyłać na adres konkurs@przykominku.com z dopiskiem „Kresy Literackie”;
4.w mailu proszę również umieścić imię i nazwisko, ale nie dane adresowe;
5.czas trwania konkursu 24.05 – 31.05 2015;
6.ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu dwóch dni od zakończenia konkursu;
7.jeśli po ogłoszeniu wyników laureat nie odpowie na mailowe zgłoszenie przez 4 tyg. przykominku może podjąć decyzję o innej dyspozycji nagrodą
8.zwycięzcą w konkursie zostanie 45 osoba, która udzieli poprawnych odpowiedzi;
9.fundatorem nagrody jest Bellona.

A oto pytania konkursowe:


1.Wymień przynajmniej trzy nazwiska wspomniane w tej książce.
2.Wymień przynajmniej trzy tytuły książek Bellony, które pojawiły się na przykominku.com.
3.Z czym kojarzą Ci się "Kresy Literackie"?

Zapraszamy