Konkurs - Malokkio

Ciepły i słoneczny poranek w Warszawie, a na konkursowym stoliku książka ze słoneczną i zdecydowanie warszawską okłądką. Dziś nagrodą w konkursie jest książka Malokkio Agaty Malesińskiej. Serdecznie zapraszamy.

Zasady konkursu są proste:


1.uczestnikiem musi być osoba pełnoletnia;
2.należy odpowiedzieć na przynajmniej dwa pytania;
3.odpowiedzi należy nadsyłać na adres kamil@przykominku.com z dopiskiem „Malokkio”;
4.w mailu proszę również umieścić imię i nazwisko, ale nie dane adresowe;
5.czas trwania konkursu 21.04 – 28.04;
6.ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu dwóch dni od zakończenia konkursu;
7.jeśli po ogłoszeniu wyników laureat nie odpowie na mailowe zgłoszenie przez 4 tyg. przykominku może podjąć decyzję o innej dyspozycji nagrodą
8.zwycięzcą w konkursie zostanie 21 osoba, która udzieli poprawnych odpowiedzi;
9.fundatorem nagrody jest przykominku.com.

A oto pytania konkursowe:


1.Jak można opisać postaci występujące w książce?
2.Podaj dwa literackie przykłady użycia symbolu oka.
3.Z czym kojarzy się Wam słowo "Malokkio"

Zapraszamy