Konkurs - Wschodzący Księżyc

Konkurs, który ogłaszamy dziś miał tak naprawdę być konkursem na wtorek. Nie chcieliśmy jednak żeby szanowne Czytelniczki poczuły się urażone, przez odpytywanie "z wampirów" akurat w ich święto.
W każdym razie - konkurs uruchamiamy. Nagrodą jest książka Wschodzący księżyc.
Zapraszamy.

Zasady konkursu są proste:


1.uczestnikiem musi być osoba pełnoletnia;
2.należy odpowiedzieć na przynajmniej dwa pytania;
3.odpowiedzi należy nadsyłać na adres kamil@przykominku.com z dopiskiem „Wschodzący księżyc”;
4.w mailu proszę również umieścić imię i nazwisko, ale nie dane adresowe;
5.czas trwania konkursu 09.03 – 15.03;
6.ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu dwóch dni od zakończenia konkursu;
7.jeśli po ogłoszeniu wyników laureat nie odpowie na mailowe zgłoszenie przez 4 tyg. przykominku może podjąć decyzję o innej dyspozycji nagrodą
8.zwycięzcą w konkursie zostanie 45 osoba, która udzieli poprawnych odpowiedzi;
9.fundatorem nagrody jest przykominku.com.

A oto pytania konkursowe:


1.Wymień przynajmniej trzy tytuły składające się na cykl "Zew nocy"
2.Wymień imiona przynajmniej trzech znanych krwiopijców.
3.Czym grozi wschodzący księżyc?

Zapraszamy