Terry Pratchett - Świat Dysku

W związku z przesunięciem terminu premiery najnowszej książki termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony do 7 września 2008

Pierwszy przykominkowy konkurs dotyczy twórczości Terrego Pratchetta, a w szczególności Świata Dysku.
Oto jego założenia.

1.
Konkurs rozpoczyna się z dniem dzisiejszym (12.08 2008) i trwać będzie do 30. 08 2008 (do tego dnia można nadsyłać prace)
2.
Konkurs przeznaczony jest dla osób czytujących książki Terrego Pratchetta.

3.
Przedmiotem oceny konkursowej są recenzje napisane na temat polskojęzycznych wersji książek z jednego z trzech światodyskowych nurtów:

a.
Śmierć
b.
Straż
c.
Babcia Weatherwax.

W każdej z tych kategorii wyznaczona będzie jedna nagrodzona praca. Laureat otrzyma egzemplarz najnowszej, przetłumaczonej na język polski książki - "Piekło pocztowe" - której premiera nastąpi 02. września.
Dodatkowo najciekawsze recenzje zostaną opublikowane z nazwiskami, lub pseudonimami autorów na stronach www.przykominku.com

Wymagania:
Recenzja musi być autorskim dziełem osoby nadsyłającej, nie publikowanym do tej pory w innych środkach masowego przekazu. Recenzja musi dotyczyć jednego z trzech wspomnianych nurtów. Opis musi mieć objętość od 2400 do 3600 znaków.
Przez zgłoszenie do konkursu na www.przykominku.com autor udziela zgody na publikację recenzji na przykominkowych stronach.

Prace należy nadsyłać na adres kamil@przykominku.com do 30 sierpnia 2008. lista laureatów i nagrodzone prace zostaną ogłoszone 01 września, a nagrody zostaną przesłane w pierwszym możliwym terminie po premierze, czyli po 02. września.
Laureaci zostaną poproszenie mailowo o podanie adresów pocztowych do wysyłki nagród.
Nagrody są ufundowane przez wydawcę i przykominku.com

Powodzenia i...

... nie pozwólcie mi się zatrzymywać